Diensten

Het bouwplan en de aanvraag.

  • De eerste stap in het bouwproces is natuurlijk het ontwerp, daarover heb t u als opdrachtgever vast al lang lopen nadenken en misschien hebt ook al wel wat schetsen gemaakt. Samen met u worden deze ideeën uitgewerkt tot een concreet schetsontwerp, waarbij voorschriften uit het bestemmingsplan en een e.v.t. welstandsnota worden verwerkt.
  • Als het schetsontwerp door ‘de gemeente’ is getoetst aan deze eisen en het plan is goedgekeurd, dan kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hiervoor moeten de volgende stukken worden ingediend:
    • Tekeningen van het plan, technisch uitgewerkt en voorzien van details.
    • Bouwbesluitberekeningen (berekeningen op het gebied van energiezuinigheid, ventilatie, daglichttoetreding en milieu)
    • Statische berekeningen. (door de constructeur)

Het bouwplan en de uitvoering.

  • Om de prijsaanbiedingen van meerdere inschrijvers goed met elkaar te kunnen vergelijken, is het belangrijk dat u kunt beschikken over een bestek van het bouwplan. Dit bestek vormt de basis van de offerte en ook tijdens de bouwfase wanneer er onduidelijkheid is over de uitvoering kunt u er altijd op terugvallen. Tevens garandeert dit bestek het uitvoeringsniveau en het houdt het vervelende meerwerk in de hand.
  • Ook bij gesprekken met aannemers en onderaannemers voor en tijdens de uitvoering van het werk kan ik u adviseren en begeleiden.

Het hele traject van schetsontwerp tot oplevering is een intensief proces, er moeten veel beslissingen worden genomen en knopen worden doorgehakt. Er doen veel partijen mee aan dit project en het kan haast niet anders, er gaat ook wel eens wat mis. Mijn uitgangspunt is echter dat elke partij bij de oplevering moet kunnen zeggen ‘we hebben een mooi project prima afgerond’. Maar bovenal moet u als opdrachtgever met een positief gevoel terug kunnen kijken op een, wellicht hectische maar interessante periode.