Home

Tekenbureau GeHa

Het bouwkundig tekenbureau GeHa bestaat sinds 2015. Het is door mij opgericht in de overtuiging dat er bij aspirant bouwers behoefte bestaat aan zo’n flexibel en laagdrempelig bureau voor het uitwerken van hun bouwplannen. In de afgelopen 40 jaar heb ik in dit vakgebied ruime ervaring opgedaan, zowel bij aannemersbedrijven als bij architectenbureaus in de regio.

Ik richt mij hoofdzakelijk op de particuliere opdrachtgever en op de kleinere aannemersbedrijven, waarbij het dan in de meeste gevallen gaat om nieuw- of verbouwplannen voor woningen, bijgebouwen of bedrijfsgebouwen.

Wat kan GeHa voor u betekenen?

De allereerste stap bij het maken van een bouwplan is natuurlijk het schetsontwerp. Dat is bij uitstek iets dat tot stand komt in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever. Wanneer het schetsontwerp eenmaal definitief is kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hiervoor moeten de technische tekeningen en berekeningen van het plan worden ingediend bij de gemeente. Dit hele traject kan ik voor u verzorgen.

Het is ook zeer aan te bevelen om een bestek te laten opstellen. Zo’n bestek vormt de basis voor de offertes, die u dan vervolgens ook één op één met elkaar kunt vergelijken. Ook het vervelende meerwerk houdt u ermee in de hand.

Waarom kiezen voor GeHa?

Tekenbureau GeHa is een klein flexibel en laagdrempelig bureau waar u te allen tijde kunt komen binnenvallen. Mijn ervaring bij aannemersbedrijven zowel als bij architectenbureaus staat borg voor een vakkundige benadering van uw plannen en ook richting ‘gemeente ‘ heb ik goede contacten.

Kom gerust langs om kennis te maken, het verplicht u tot niets. Natuurlijk kunt u ook het contactformulier invullen.